Algemene huurvoorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden

De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform de vigerende wetten en besluiten.

De vakantiewoning is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoen verhuring van een gemeubelde woning. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofdverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik is niet toegestaan.

De woning is geschikt voor maximaal 12 personen. Indien de woning voor minder dan 6 personen verhuurd wordt, worden in overleg met de huurders een aantal kamers afgesloten. Alleen de verhuurde gedeelten van de woning mogen door de huurder in gebruik genomen worden. De zolder en de kelder zijn nooit toegankelijk voor de huurders.

Het is niet toegestaan de woning met meer personen te bewonen dan opgegeven werd bij de reservatie.

De huurder moet minimum 25 jaar oud zijn en gedurende het verblijf aanwezig zijn. Onderverhuring of doorverhuring zijn niet toegestaan.

Een beschrijving van de woning en een inventaris van de inboedel liggen ter inzage in de vakantiewoning. Eventuele opmerkingen moeten dadelijk aan de verhuurder gemeld worden.

Huurprijzen en waarborg:

De huurprijzen en tarieven zijn terug te vinden op https://www.vakantiewoning-belgino.be/prijzen/
De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

De prijzen zijn inclusief reserveringskosten, toeristenbelasting, eindreiniging, normaal verbruik van water, elektriciteit en gas.

Indien overmatig verbruik van water, elektriciteit of gas vastgesteld wordt, heeft de verhuurder het recht om dit extra verbruik in rekening te brengen.

De waarborg bedraagt € 750,- en wordt 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode voldaan. Indien na het vertrek van de huurder geen schade vastgesteld wordt, zal de waarborg 1 week na het verlaten van de woning terugbetaald worden aan de huurder.

Reserveren:

U kan de beschikbaarheid van de woning controleren en reserveren via https://www.vakantiewoning-belgino.be/reserveren/

Uw reservatie is bevestigd na betaling van 50% van de huurprijs.

Het restant van de huurprijs en de waarborg dient 15 dagen voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn.

Door de betaling van de waarborg en het voorschot (of de volledige huurprijs) verklaart de huurder zich akkoord met de huurvoorwaarden en het huishoudelijk reglement.

Annuleren:

Elke boeking kunt u zonder kosten binnen 7 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen.
Bij annulering na deze 7 dagen wordt het voorschot ingehouden als annuleringskost.
Indien omstandigheden de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten.

De huurder dient zelf in te staan voor een annulatieverzekering.

Aansprakelijkheid van de huurder:

Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

Het is niet toegestaan om feestjes te organiseren in de woning.

Schade

De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

Klachten in verband met de accommodatie en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.

De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen.

Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste een week na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.

Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar of de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en/of de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

Roken:

Het is absoluut verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er zijn brandblussers voorzien in de woning.

Huisdieren:

Er is maximaal 1 huisdier toegelaten.

Aansprakelijkheidsverzekering:

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit na te gaan bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van eigenaar:

De eigenaar is niet aansprakelijk voor mogelijk verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen, vijver of tuinen.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of landbouwactiviteiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele geur- of geluidsoverlast.

De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar en de eventuele huisbewaarder. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.

Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Linnengoed

Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden steeds opgemaakt en slaap klaar. Bij einde huur mag u de bedden open leggen en laat u de lakens liggen. Wij vragen om de lakens zelf niet te wassen. Die gaan steeds naar de wasserij om ze in een onberispelijke staat terug te gebruiken.

Aankomst en vertrek

Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
Indien uw aankomstuur afwijkt van 16:00 vragen wij om ons tijdig telefonisch te verwittigen.

  • Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16:00, de dag van aankomst.
  • Vertrekuur: elke dag tot 10:00.

Contactgevevens:

Vakantiewoning Belgino: Gino Strubbe: Rue De Melreux 29, 6990 Ny (Hotton)
Telefoon: +32 (0)476 26 20 61
E-mail: info@vakantiewoning-belgino.be